در صورتی که هنگام استفاده از این اپلیکیشن با مشکلی مواجه شدید و یا برای بهبود آن پیشنهادی دارید، با گزارش آن از طریق فرم زیر، ما را در بهبود این برنامه یاری رسانید.