طراحی وب سایت شخصی دکتر میزانی

United Non-Govermentals

We try to take great stride toward more participation and cooperation of non-governmental organizations toward creation of better life for all through establishing a powerful and effective institution at the side of United Nations.

امکانات و تکنولوژی‎های به‎کار رفته

طراحی وب سایت با استفاده از CSS3
استفاده از jQuery در طراحی وب سایت

نمونه کارهای مشابه