هاست ایران به تمام حقوق حریم خصوصی اعضای وب سایت و کاربران اینترنتی خود احترام می‎گذارد و تمامی تلاش خود جهت جلوگیری از سو استفاده از اطلاعات خصوصی ایشان را بکار می‎گیرد.