نوشته ها در فرایند پروژه

Scrum چیست؟

Scrum چیست؟

Scrum یک روش گروهی برای تولید و توسعه نرم‎افزار است. این متدولوژی یک مدل تکراری (iterative) از متدولوژی Agile برای حل مسایل پیچیده است. با اسکرام این امکان وجود خواهد داشت که مسایل پیچیده به راحتی مدیریت گردد. در واقع اسکرام یک فرایند و یا تکنیک تولید محصول نیست، بلکه چارچوبی است که بوسیله آن […]